Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers


Subsidieregeling voor werkende vijfenveertigplussers

Op 5 december 2017 is er een nieuwe subsidieregeling in werking getreden, genaamd Ontwikkeladvies. Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling lopend tot 1 juli 2019 voor werkenden van 45 jaar en ouder in specifieke beroepsgroepen. Ontwikkeladvies is een product van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Agentschap SZW.

Het Ontwikkeladvies is beschikbaar voor u als u vijfenveertig jaar of ouder bent en u gemiddeld minimaal twaalf uur per week werkzaam bent in een van de volgende beroepsgroepen:

  • Administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten
  • Cateringmedewerkers
  • Verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel
  • Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken
  • Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers
  • Schoonmakers
  • Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

Als u al werkloos bent, uw werk wegens ziekte niet meer kan doen, of al een ontslag/reorganisatie regeling voor u van kracht is kunt u niet deelnemen.

Download brochure

Wilt u gebruik maken van dit gesubsidieerd ontwikkeladvies, neem dan contact met me op.

Contact


Dank u wel! Bericht is verzonden.
Error! De velden a.u.b. controleren.
Neem Contact Op

U kunt me altijd mailen via het contactformulier of via onderstaand mailadres. Bellen kan natuurlijk ook.

Contact
Atalanta 64, 5121MS Rijen

Coaching@patriciadewit.com
06 1223 8559